Kiviryhmä-kuvitus

Säätiö jakaa apurahoja

Tampereen Mainosyhdistyksen säätiön apurahat on tarkoitettu mainos- tai muulla markkinointiviestinnän tai markkinoinnin alalla jo toimivien henkilöiden jatko-opintojen tukemista varten tai ko. alojen perus- ja erikoistumisopintojen avustamista varten. Seminaareihin, lyhyisiin koulutuksiin ja opintomatkoihin myönnetään myös apurahoja. Apurahojen hakuaika on aina kunkin vuoden keväällä 31.5. ja syksyllä 05.12. Asiasta ilmoitetaan eri medioissa. Apurahojen saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

 

  • Henkilön on asuttava vakituisesti Pirkanmaalla
  • Säätiö jakaa hakemusten perusteella apurahoja luonnollisille henkilöille
  • Hakijan opintojen tulee olla riittävän pitkällä tai jo loppusuoralla (haettaessa apurahaa perus- ja erikoistumisopintoihin)

 


Täytä alla oleva hakemus ja hae apurahaa.

 

Täytä apurahahakemus

Apurahaa myönnetään vain hankkeille, jotka liittyvät olennaisesti mainontaan ja markkinointiin. Erilaisten opinnäytetöiden aiheiden täytyy käsitellä mainontaa, mediaa, kauppaa, markkinointia tai muuta näihin läheisesti koskevia teemoja. Kuvaile siis käyttötarkoitus ja aihe alla olevaan kenttään. Perustele tarvittaessa, miten apuraha edistää Pirkanmaalaista mainontaa ja markkinointia. Jos opiskelet jotain alan spesialiteettia, ei tarkempia perusteluita tarvita. Opiskeluaikomus ei ole riittävä peruste.


Hakemus tulee täyttää ja toimittaa 31.5. tai 05.12. mennessä kuluvana vuonna.