01.05.2019

Kevään 2019 apurahat ovat nyt haussa!


Tampereen Mainosyhdistyksen säätiön apurahat on tarkoitettu mainos- tai muulla markkinointiviestinnän tai markkinoinnin alalla jo toimivien henkilöiden jatko-opintojen tukemista varten tai ko. alojen perus- ja erikoistumisopintojen avustamista varten. Seminaareihin, lyhyisiin koulutuksiin ja opintomatkoihin myönnetään myös apurahoja. Apurahojen hakuaika on aina kunkin vuoden keväällä 31.05. mennessä!

Asiasta ilmoitetaan eri medioissa. Apurahojen saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.